Studenti prvog i drugog ciklusa sa odsjeka Prehrambene tehnologije Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, boravili su danas, u pratnji doc. dr Munevere Brgić i doc. dr Amile Oras, u jednodnevnoj posjeti fabrici ulja BIMAL u Brčkom.

“Svrha posjete je terenska nastava u okviru plana i programa predmeta Tehnologija ulja i masti, Tehnologija biljnih ulja i masti i Tehnologija animalnih ulja i masti, te nam mnogo znači što smo imali priliku da posjetimo kompaniju BIMAL d.d. Brčko, kao jedinu fabriku jestivog ulja u Bosni i Hercegovini. Jedno je proći praktičnu nastavu, iako naši studenti vrše analize u laboratoriji, ali opet sasvim je drugo uživo vidjeti kako proces funkcioniše, a to u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o tehnologiji ulja, mogu samo ovdje u BIMAL-u u Brčkom, te vam za to dugujemo veliku zahvalnost,” istakla je doc. dr Munevera Brgić.

Ajdina Suljević procesni inženjer u fabrici BIMAL d.d., provela je studente kroz Agro-industrijski kompleks u okviru kojeg se nalaze pogoni u kojima se vrši prijem sirovine, priprema zrna, transport između pogona, sirova prerada u rafineriji, pa sve do punjenja ulja u ambalažu i pripreme za distribuciju do kupca.

“Studentima smo prezentovali proces prerade uljarica, kao i pojedine faze u preradi – šta se dešava sa sirovinom od momenta prijema zrna do nastanka gotovog proizvoda. Svi naši procesi su strogo kontrolisani uz puno poštovanje procedura, da bismo uvijek dobili ulje propisanog kvaliteta. Studentima je nainteresantnija pokazna soba u kojoj mogu vidjeti i konkretan finalni trenutak punjenja ulja u ambalažu. Ovakve posjete su i nama važne, jer dobijamo uvid u sferu interesovanja terenskog rada strukovnih visokoškolskih obrazovnih institucija”, kaže procesni inženjer fabrike BIMAL Ajdina Suljević.

Među studentima koji su posjetili fabriku BIMAL, njih 47, bilo je i četvoro studenata iz Portugalije, koji u BiH borave u okviru programa razmjene studenata i koji su takođe izrazili zahvalnost za upriličenu posjetu.

“Poljoprivredno – prehrambeni fakultet u Sarajevu je vodeća obrazovna institucija u sektoru agrara u Bosni i Hercegovini, i samim tim izuzetno značajna visoko-školska ustanova i za nas, s obzirom da se BIMAL Grupa, čiji je sastavni dio i BIMAL d.d., konstantno razvija i širi, čime se uvećava i potreba za stručnim i obrazovanim inženjerskim kadrom. Ovakve posjete su nam značajne jer je ono što studenti izučavaju na fakultetu srodno sa poslovima koje obavljamo u našoj fabrici, odnosno ono što studenti uče u teoriji, ovdje vide praktično. Ovo je bila prilika i da sebe zamisle u budućnosti na radnom mjestu i vide šta podrazumijeva “rad u struci”, izjavila je u ime BIMAL-a Nataša Pucar, direktorica Korporativnih komunikacija STUDEN Grupe.