Sjeme

SJEME

Imajući u vidu da kvalitet finalnog proizvoda direktno zavisi od kvaliteta sirovina, BIMAL Grupa vodi računa da odabir, transport i skladištenje sjemena uljarica ispunjavaju uslove potpune bezbjednosti i kvaliteta.

Čisto i suvo visokokvalitetno sjeme skladišti se u automatizovanom silosu, gdje se kontinuirano vrši nadzor temperature, vlage i ostalih ključnih parametara skladištenja. Na ovaj način osiguravamo da samo ispravno i visokokvalitetno sjeme ide u obradu što daje garanciju za visok kvalitet finalnih proizvoda, kao i nusproizvoda.

SPECIFIKACIJA