Institut za razvoj i unapređenje poljoprivrede – IRUP Brčko i BIMAL održali su Dan ulja na temu „Poljoprivredni potencijal BiH – možemo li da odolimo uvoznoj hrani“.

Prirodni potencijal Bosne i Hercegovine, poljoprivredni podsticaji, kao i saradnja sa velikim proizvođačima kao što je BIMAL mogu biti ključni elementi u borbi protiv preterano uvezene hrane u prethodnom periodu.

„Domaći proizvođači svakodnevno se suočavaju sa velikim brojem različitih administrativnih i ekonomskih izazova, međutim, u saradnji sa institutima kao što je naš i povezivanjem poljoprivrednika sa predstavnicima vlade, pokušavamo da pronađemo zajednička rešenja koja će pomoći da se istakne značaj domaće proizvodnje i samim tim utiče na smanjenje uvoza hrane.“ istakla je Azelea Suljkanović, direktorka IRUP Brčko.

Suljkanovićeva je istakla da joj je posebno zadovoljstvo što devetnaesti put zaredom IRUP i bimal d.d. tradicionalno okupljaju preko 150 poljoprivrednih proizvođača i funkcionera na Danu ulja. Ovaj događaj je jedinstvena prilika da se razmene iskustva i da se govori o tome zašto je važno unaprediti domaću poljoprivrednu proizvodnju jer kada dođe do velikih ekonomskih kriza kao što je kriza COVID ili sada sukob u Ukrajini, onda vidimo da uvoz hrane značajno utiče na cene finalnih proizvoda. Imati sopstvenu domaću proizvodnju znači odoleti velikim oscilacijama cena i očuvati svoje tržište, a samim tim i potrošače.

„Poljoprivrednici na takvom događaju imaju priliku da direktno komuniciraju sa predstavnicima vlade i dobiju odgovor na pitanja koja su od velikog značaja za njihovo poslovanje i opstanak u teškim tržišnim uslovima“, rekao je Suljkanović.

Učesnici panela bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i Federacije BiH, Odeljenja za poljoprivredu Brčko distrikta i Ministarstva poljoprivrede Posavinske ž okruge sa organizatorom poljoprivredne proizvodnje. Diskusijom i interakcijom učesnika zaključeno je da planirani aranžman proizvodnje, kao i razni podsticaji i subvencije mogu da stimulišu proizvođače kako bi u biH. Tržište je smanjilo uvoz hrane.