Kontakti

BIMAL GRUPA

Kontakti

BIMAL d.d.

Bijeljinska br. 9
76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
info@bimaldd.com

BIMAL Trading d.o.o.

Omladinskih brigada 98
11070 Novi Beograd, Republika Srbija
info.trading@bimaldd.com

BIMAL BEČEJKA d.o.o.

Novosadska 163
21220 Bečej, Republika Srbija
info.becejka@bimal-group.com

ŽITOPROMET d.d.

Industrijska br. 3
76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
info@zitoprometbrcko.com

BIMAL Invest d.o.o.

Omladinskih brigada 98
11070 Novi Beograd, Republika Srbija
info.invest@bimaldd.com

BIMAL SUNCE d.o.o.

Staparski put bb
2500 Sombor, Republika Srbija
info.bimalsunce@bimal-group.com