Istorijat

Poslovni razvoj BIMAL Grupe počeo je 2002. godine kada je austrijska firma Seed Oil Holdings GmbH, sa sjedištem u Beču, preuzela fabriku za proizvodnju jestivog ulja BIMAL u Brčkom.

Inicijalno, BIMAL je planiran kao fabrika za preradu soje, za koju je projektni plan napravljen na ostrvu Visu 1943. godine. Početak izgradnje u Brčkom, tada jedine fabrike za proizvodnju jestivog ulja u Bosni i Hercegovini bio je 1947. godine, te je od puštanja u rad 1951. do 1992. Brčanski BIMAL na tržište bivše Jugoslavije neprestano plasirao proizvode dobijene iz sjemena suncokreta, soje i uljane repice. Usljed ratnih dešavanja i u teškom poslijeratnom periodu BIMAL je prestao sa radom, a fabrika je bila zatvorena više od decenije. Dolaskom novih investitora 2002. godine, brčanski BIMAL je ponovo pokrenuo proizvodnju i time postao prva privatizovana kompanija u Brčko distiktu.

U cilju obnovljanja proizvodnje napravljena je potpuna modernizacija i rekonstukcija pogona, uz ulaganje u kadrove i resurse kompanije, kao i unapređenje kvaliteta jestivog ulja. Danas, BIMAL Grupa je dio Agroindustrijskog kompleksa u Brčkom, koji je jedan od najvećih agroindustrijskih kompleksa u Bosni i Hercegovini.

Od preuzimanja 2002. godine, uz konstantno ulaganje u kvalitet BIMAL proizvoda i proizvodnih pogona, BIMAL je upetostručio kapacitete prerade sjemena uljarica sa 26.000 tona godišnje na 120.000 tona trenutne prerade sjemena. Takođe, kapaciteti rafinisanja ulja povećani su sa 12.000 tona na 60.000 tona.

Izgradnja Agroindustrijskog kompleksa u Brčkom i uspostavljanje BIMAL Grupe počelo je 2009. godine preuzimanjem kompanije ŽITOPROMET Brčko. Proširenjem poslovanja u Srbiji 2013. godine BIMAL Grupa bira Beograd za lokaciju svoje glavne trading kompanije, BIMAL Trading, za trgovinu sirovim biljnim uljem, uljaricama i žitaricama, kao i za distribuciju finalnih proizvoda BIMAL d.d. na tržište Srbije. U 2015. godini osnovana je kompanija BIMAL Agri u Bečeju sa ciljem skladištenja uljarica i žitarica, kao i za organizaciju poljoprivredne proizvodnje i trgovinu sirovina na području regije u kojoj je BIMAL Grupa. U 2017. godini, u cilju daljeg razvoja poslovanja BIMAL Grupa je osnovala kompaniju BIMAL Invest sa sjedištem u Beogradu.

Razvojem poslovanja, BIMAL Grupa je krajem 2019. godine preuzela fabriku sa dugom tradicijom proizvodnje jestivog ulja u Somboru, čime je započela sopstvenu proizvodnju u Srbiji, u fabrici BIMAL SUNCE. Kao dio BIMAL Grupe, i u fabrici BIMAL SUNCE je uspostavljen najviši tehničko-tehnološki nivo proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Zahvaljujući uspostavljanju proizvodnje u Srbiji, BIMAL Grupa je dobila značajnu prednost i regionalno liderstvo u otkrivanju novih tržišta i zadovoljavanju potreba tradicionalinih tržišta.