ISTORIJAT

Strateškim partnerstvom STUDEN Holdinga sa austrijskom kompanijom VFI (Vereinigte Fettwarenindustrie) od 2002. godine osnovana je zajednička kompanija Seed Oil Holdings u Beču. Zajedničkim ulaganjem kupljena je fabrika BIMAL u Brčkom, a daljim širenjem formirana je BIMAL Grupa.

Inicijalno, BIMAL je planiran kao fabrika za preradu soje, za koju je projektni plan napravljen na ostrvu Visu 1943. godine. Početak izgradnje u Brčkom, tada jedine fabrike za proizvodnju jestivog ulja u Bosni i Hercegovini bio je 1947. godine, te je od puštanja u rad 1951. do 1992. Brčanski BIMAL na tržište bivše Jugoslavije neprestano plasirao proizvode dobijene iz semena suncokreta, soje i uljane repice. Usled ratnih dešavanja i u teškom posleratnom periodu BIMAL je prestao sa radom, a fabrika je bila zatvorena više od decenije. Dolaskom novih investitora 2002. godine, brčanski BIMAL je ponovo pokrenuo proizvodnju i time postao prva privatizovana kompanija u Brčko distiktu.

U cilju obnavljanja proizvodnje napravljena je potpuna modernizacija i rekonstukcija pogona, uz ulaganje u kadrove i resurse kompanije, kao i unapređenje kvaliteta jestivog ulja. Danas, BIMAL Grupa je dio Agroindustrijskog kompleksa u Brčkom, koji je jedan od najvećih agroindustrijskih kompleksa u Bosni i Hercegovini.

Od preuzimanja 2002. godine, uz konstantno ulaganje u kvalitet BIMAL proizvoda i proizvodnih pogona, BIMAL je upetostručio kapacitete prerade semena uljarica sa 26.000 tona godišnje na 120.000 tona trenutne prerade semena. Takođe, kapaciteti rafinisanja ulja povećani su sa 12.000 tona na 66.000 tona.

Izgradnja Agroindustrijskog kompleksa u Brčkom i uspostavljanje BIMAL Grupe počelo je 2009. godine preuzimanjem kompanije ŽITOPROMET Brčko. Proširenjem poslovanja u Srbiji, 2013. godine BIMAL Grupa bira Beograd za lokaciju svoje glavne trading kompanije, BIMAL Trading, za trgovinu sirovim biljnim uljem, uljaricama i žitaricama, kao i za distribuciju finalnih proizvoda BIMAL Grupe na tržište Srbije. U 2015. godini osnovana je kompanija BIMAL Agri u Bečeju sa ciljem skladištenja uljarica i žitarica, kao i za organizaciju poljoprivredne proizvodnje i trgovinu sirovina na području regije. U 2022. godini BIMAL Grupa je zaokružila svoj investicioni ciklus u Bečeju sa preuzimanjem tradicionalne fabrike za proizvodnju stočne hrane BEČEJKA i zajedno sa postojećom firmom i skladištnim kapacitetima BIMAL Agri formira BIMAL BEČEJKU za proizvodnju stočne hrane.

Razvojem poslovanja u uljarstvu, BIMAL Grupa je krajem 2019. godine preuzela fabriku sa dugom tradicijom proizvodnje jestivog ulja u Somboru, čime je započela sopstvenu proizvodnju u Srbiji, u fabrici BIMAL SUNCE. Kao deo BIMAL Grupe, i u fabrici BIMAL SUNCE je uspostavljen najviši tehničko-tehnološki nivo proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Zahvaljujući uspostavljanju proizvodnje u Srbiji, BIMAL Grupa je dobila značajnu prednost i regionalno liderstvo u otkrivanju novih tržišta i zadovoljavanju potreba tradicionalinih tržišta.