KOMPANIJE

BIMAL   |   BIMAL SUNCE   |   BIMAL Trading   |  ŽITOPROMET  |  BIMAL Invest   |   BIMAL BEČEJKA

BIMAL d.d.

Fabrika za proizvodnju jestivog ulja BIMAL u Brčkom glavna je operativna kompanija BIMAL Grupe koja spojem ljudi i automatskog upravljanja, prema najvišim standardima proizvodi jestivo ulje iz semena suncokreta, soje i uljane repice.

Kompanija BIMAL d.d. realizuje proizvodnju jestivog ulja od sirovina do gotovog proizvoda. Sa proizvodnim kapacitetom od 120.000 mt, kapacitetima rafinisanja od 66.000 mt, te skladišnim kapacitetom sirovina od 100.000 m3, BIMAL d.d. godišnje na tržište plasira više od 150.000 tona različitih proizvoda.

Fabrika BIMAL ima povoljan geografski položaj i nalazi se na tromeđi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Direktno je povezana sa autoputem, željeznicom i međunarodnom Lukom Brčko na reci Savi, što pruža odlične logističke mogućnosti kako u nabavci sirovina, tako i u plasmanu proizvoda industrijskim i krajnjim kupcima.

Kako je BIMAL jedan od najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini, pored ispunjavanja uslova domaće proizvodnje, proizvodnja u fabrici BIMAL je u skladu i sa internacionalnim normama proizvodnje, što daje mogućnost da kompanija bude ponosni proizvođač kvalitetnih domaćih proizvoda.

BIMAL SUNCE d.o.o.

BIMAL Grupa je u skladu sa širenjem poslovanja i povećanjem svojih proizvodnih kapaciteta preuzela fabriku za proizvodnju jestivog ulja NOVO SUNCE u Somboru. Kroz dugu istoriju, sobmorska fabrika ulja i biljnih masti, osnovana je 1972. godine kao OOUR „INUS“. Usled izmene u načinu poslovanja i organizovanosti, fabrika u augustu 1991. godine postaje deoničarsko društvo SUNCE.

Danas, BIMAL SUNCE je moderna fabrika sa savremenom tehnologijom i proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda, sa proizvodnim kapacitetom od 130.000 tona. Zahvaljujući uspostavljanju vlastite proizvodnje u Srbiji, BIMAL Grupa je dobila značajnu prednost i regionalno liderstvo u otkrivanju novih tržišta i zadovoljavanju potreba tradicionalinih tržišta.

BIMAL Trading d.o.o.

BIMAL Trading je osnovan 2013. godine u Srbiji, sa sedištem u Beogradu i predstavlja trading kompaniju u okviru BIMAL Grupe. BIMAL Trading je primarno zadužen za trgovačke aktivnosti BIMAL Grupe, nabavku sirovih biljnih ulja, uljarica i žitarica, kao distribuciju gotovih proizvoda BIMAL Grupe na tržište Srbije.

ŽITOPROMET d.d.

ŽITOPROMET Brčko osnovan je 1956. godine, a od 2009. godine deo je Agroindustrijskog kompleksa STUDEN Holdinga, te predstavlja servisnu kompaniju u BIMAL Grupi. Kompanija omogućava skladišne i kancelarijske kapacitete koji omogućavaju adekvatno pružanje usluga biznis parka i podršku daljem razvoju privrede u Brčko distriktu.

BIMAL Invest d.o.o.

BIMAL Grupa osnovala je servisnu kompaniju BIMAL Invest 2017. godine sa sedištem u Beogradu, u cilju razvoja poslovanja i unapređenja poslovne mreže u Srbiji i u okruženju.

BIMAL BEČEJKA d.o.o.

Pored sirovina i komponenti za stočnu hranu koje se u fabrikama BIMAL Grupe od ranije proizvode, akvizicijom fabrike stočne hrane BEČEJKA 2021. godine poslovna grupa je počela i proizvodnju potpunih i dopunskih smeša za ishranu domaćih životinja.