COMMODITIES

COMMODITIES

Kako bi se osigurao najviši kvalitet proizvoda BIMAL Grupa vodi računa o nabavci sirovina i zadovoljavanju uslova postavljenih međunarodno priznatim certifikatima.

Štaviše, ista pažnja se poklanja transportu i skladištenju dobara, osiguravajući potpuni kvalitet u integrisanom lancu proizvodnje jestivog ulja.