Seme

Imajući u vidu da kvalitet finalnog proizvoda direktno zavisi od kvaliteta sirovina, BIMAL Grupa vodi računa da odabir, transport i skladištenje semena uljarica ispunjavaju uslove potpune bezbednosti i kvaliteta.

Čisto i suvo visokokvalitetno seme skladišti se u automatizovanom silosu, gde se kontinuirano vrši nadzor temperature, vlage i ostalih ključnih parametara skladištenja. Na ovaj način osiguravamo da samo ispravno i visokokvalitetno seme ide u obradu što daje garanciju za visok kvalitet finalnih proizvoda, kao i nusproizvoda.

Suncokretovo sjeme
Sojino sjeme
Repičino sjeme
Specifikacije Osnova Test metoda
Ulje 44% ISO 659
Vlaga 9% ISO 665
Nečistoće 2% ISO 658
SMK max. 2% ISO 729
Specifikacije Osnova Test metoda
Ulje 18% ISO 659
Vlaga 13% ISO 665
Nečistoće 2% ISO 658
SMK max. 1% ISO 729
Specifikacije Osnova Test metoda
Ulje 40% ISO 659
Vlaga 9% ISO 665
Nečistoće 2% ISO 658
SMK max. 2% ISO 729