Sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina, BIMAL Grupa je lider u preradi uljarica i žitarica kako u zemlji, tako i u regionu. Naše poslovanje obuhvata obradu, proizvodnju, trgovinu, skladištenje i usluge biznis parka. Sa konsolidovanim prihodom višim od 150 miliona eura godišnje mi u BIMAL Grupi imamo konstantnu tendenciju rasta i širenja poslovne mreže u regiji i šire.