Sirovo ulje

BIMAL Grupa proizvodi i trguje sirovim biljnim uljem iz semena suncokreta, soje i uljane repice.

Sirovo ulje ima široku primjenu u proizvodnji krmnih smesa i premiksa koji predstavljaju osnovu hrane za životinje. Sirova biljna ulja dodaju se kao sastojak premiksa radi povećanja energetske vrednosti obroka. Neka od sirovih ulja sadrže značajne količine esencijalnih masnih kiselina koje se nalaze u ulju, a koje su neophodne za rast i razvoj životinja.

Specifikacija sirovog suncokretovog ulja
Specifikacija sirovog sojinog ulja
Specifikacija sirovog repičinog ulja
Fizički i hemijski parametri
Slobodne masne kiseline max. 2,0%
Sadržaj vlage i isparljivih materija max. 0,3%
Jodni broj 118-141
Sadržaj fosfora max. 60 mg/kg
Neosapunjive materije max. 15 g/kg
Fizički i hemijski parametri
Slobodne masne kiseline max. 2,0%
Sadržaj vlage i isparljivih materija max. 0,3%
Jodni broj 124-139
Sadržaj fosfora max. 120 mg/kg
Neosapunjive materije max. 15 g/kg
Fizički i hemijski parametri
Slobodne masne kiseline max. 2,0%
Sadržaj vlage i isparljivih materija max. 0,3%
Jodni broj 105-126
Sadržaj fosfora max. 70 mg/kg
Neosapunjive materije max. 20 g/kg