Proteinska sačma

BIMAL Grupa proizvodi i prodaje proteinsku sačmu dobijenu od sjemena suncokreta, soje i uljane repice. Proteinska sačma predstavljaju dio sjemena koji je zaostao u procesu nakon izdvajanja ulja iz same sirovine, a koji je tehnološki tretiran (tostiran i sušen) kako bi se spriječila mogućnost daljeg kvarenja proizvoda. Sačma predstavlja vrijedan izvor proteina i sirovih vlakana potreban za pravilan uzgoj životinja.

Suncokretova sačma
Sojina sačma
Repičina sačma
Hemijski parametri Iznos Metoda
Sadržaj vlage i isparljivih materija 12% ISO 771
Sadržaj ulja 3% ISO 734-1
Sadržaj sirovih proteina 33% Kjeldahl
Sadržaj sirovih vlakana 21% Weende
Hemijski parametri Iznos Metoda
Sadržaj vlage i isparljivih materija 12% ISO 771
Sadržaj ulja 3% ISO 734-1
Sadržaj sirovih proteina 44% Kjeldahl
Sadržaj sirovih vlakana 7% Weende
Hemijski parametri Iznos Metoda
Sadržaj vlage i isparljivih materija 12% ISO 771
Sadržaj ulja 3% ISO 734-1
Sadržaj sirovih proteina 32% Kjeldahl
Sadržaj sirovih vlakana 14% Weende